*Sve cene su opisnog karaktera, grejanjenaklik.rs zadrzava pravo da Vas obavesti o promeni iste
, , , ,

KOTAO GASNI atmoTEC pro 24kW – kombinovani, dimnjak VAILLANT

105.354,00din

Šifra proizvoda: 1123042 Kategorije: , , , ,

Gasni kombinovani zidni uređaj Vaillant atmoTEC plus VUW SOE 240/5-5 M-H i VUW SOE 280/5-5 M-H za grejanje i pripremu potrošne tople vode, uređaj vrednovan sa *** za komfor tople vode (prema EN 13203) , integrisani „AquaSensor“ sistem koji omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode nezavisno od protoka (potreban minimalni protok za rad – 1,5 lit/min), opremljen sa: gorionikom sa automatskom modulacijom, velikim osvetljenim LC displejom za prikaz pogonskog stanja sa digitalno informaciono-analitičkim „DIA“ sistemom I prikazom svih parametara I statusa na srpskom jeziku, eBUS elektronskom pločom za visoko tehnološku komunikaciju uređaja i pribora, podesivim prestrujnim ventilom, cirkulacionom dvostepenom pumpom, ekspanzionom posudom, automatskim ventilom za odzračivanje, senzorom pritiska vode, sigurnosnim ventilom, senzorom dimnih gasova.
Opseg modulacije snage kod 80/60°C: 8,1 – 24,0 kW / 9,5 – 28,0 kW
Snaga kod pripreme tople vode: 24,0 kW / 28,0 kW
Maksimalna temperatura u polaznom vodu: 75 – 85 °C
Područje temperature tople vode (podesivo): 35 – 65 °C
Radni pritisak grejanja: 3 bar
Nazivna Količina vode u protoku: 1032 l/h / 1206 l/h
Preostali napor pumpe: 170 – 350 mbar
Minimalna količina vode za aktiviranje pripreme PTV: 1,5 l/min
Nazivni protok PTV pri ΔT=30 K: 11,5 lit/min / 13,4 lit/min
Gasni priključak:  G½”
Priključak polaznog  I povratnog voda grejanja: G ¾”
Priključak hladne I tople vode na strani kotla: G ¾”
Zapremina ekspanzione posude: 10 lit
Pritisak protoka zemnog  gasa: 2,0 kPa
Vrednost priključka pri 15°C I 1013 mbar G20: 2,8 m3/h / 3,3 m3/h
Zapreminski protok dimnog gasa (G20):  20,96 g/s / 22,85 g/s
Maseni protok dimnog gasa (G20):  22,96 g/s / 24,95 g/s
Vrednost priključka pri 15°C I 1013 mbar G30: 0,84 m3/h / 0,95 m3/h
Zapreminski protok dimnog gasa (G30):  22,06 g/s / 22,38 g/s
Maseni protok dimnog gasa (G30):  24,03 g/s / 24,69 g/s
Vrednost priključka pri 15°C I 1013 mbar G31:  1,0 m3/h / 1,09 m3/h
Zapreminski protok dimnog gasa (G31):  21,98 g/s / 22,56 g/s
Maseni protok dimnog gasa (G31):  23,78 g/s / 24,47 g/s
Temperatura dimnih gasova min./maks.: 80,1/108,6 °C / 85,4/113,1 °C
NOx-klasa: 3
Širina uređaja: 440 mm
Visina uređaja: 800 mm
Dubina uređaja: 338 mm
Predpritisak ekspanzione posude: 0,75 bar
Radni pritisak grejanja: 3 bar
Maksimalni pritisak na strani pripreme PTV: 10 bar
Električni priključak: 230 V, 50 Hz
Električna potrošnja, maks.. (prosečno): 97 W
Težina praznog uređaja: 36 kg
Vrsta zaštite: IPX4D

Korpa