*Sve cene su opisnog karaktera, grejanjenaklik.rs zadrzava pravo da Vas obavesti o promeni iste
, , , ,

KOTAO GASNI turboTEC plus 20kW – grejanje, fasada VAILLANT

146.621,00din

Šifra proizvoda: 1123124 Kategorije: , , , ,

Gasni „cirko“ uređaj Vaillant turboTEC plus VU SOE 242/5-5 M-H za grejanje i pripremu potrošne tople pomoću rezervoara  PTV, uređaj vrednovan sa *** za komfor tople vode (prema EN 13203), opremljen sa: gorionikom sa automatskom modulacijom, velikim osvetljenim LC displejom za prikaz pogonskog stanja sa digitalno informaciono-analitičkim „DIA“ sistemom I prikazom svih parametara I statusa na srpskom jeziku, eBUS elektronskom pločom za visoko tehnološku komunikaciju uređaja i pribora, podesivim prestrujnim ventilom, cirkulacionom automatskom dvostepenom pumpom, ekspanzionom posudom, automatskim ventilom za odzračivanje, senzorom pritiska vode, sigurnosnim ventilom, senzorom dimnih gasova.
Opseg modulacije snage kod 80/60°C: 8,1 – 24,0 kW
Maksimalna temperatura u polaznom vodu: 75 – 85 °C
Područje temperature tople vode (podesivo): 35 – 65 °C
Radni pritisak grejanja: 3 bar
Nazivna Količina vode u protoku: 1032 l/h
Preostali napor pumpe: 170 – 350 mbar
Gasni priključak:  G½”
Priključak polaznog  I povratnog voda grejanja: G ¾”
Priključak hladne I tople vode na strani kotla: G ¾”
Zapremina ekspanzione posude: 10 lit
Pritisak protoka zemnog  gasa: 2,0 kPa
Vrednost priključka pri 15°C I 1013 mbar G20: 2,8 m3/h
Zapreminski protok dimnog gasa (G20):  15,84 g/s
Maseni protok dimnog gasa (G20):  13,98 g/s
Vrednost priključka pri 15°C I 1013 mbar G30: 0,82 m3/h
Zapreminski protok dimnog gasa (G30):  16,67 g/s
Maseni protok dimnog gasa (G30):  15,47 g/s
Vrednost priključka pri 15°C I 1013 mbar G31:  0,96 m3/h
Zapreminski protok dimnog gasa (G31):  16,32 g/s
Maseni protok dimnog gasa (G31):  15,36 g/s
Temperatura dimnih gasova min./maks.:   103/126 °C
NOx-klasa: 3
Širina uređaja: 440 mm
Visina uređaja: 800 mm
Dubina uređaja: 338 mm
Predpritisak ekspanzione posude: 0,75 bar
Radni pritisak grejanja: 3 bar
Maksimalni pritisak na strani pripreme PTV: 10 bar
Električni priključak: 230 V, 50 Hz
Električna potrošnja, maks.. (prosečno): 145 W
Težina praznog uređaja: 36 kg
Vrsta zaštite: IPX4D

Korpa