*Sve cene su opisnog karaktera, grejanjenaklik.rs zadrzava pravo da Vas obavesti o promeni iste
, ,

STANDARD KOTAO VISION ECO 21 kW (+Reg.Promaje+Sig.Ventil)

53.241,00din

VISION ECO

STANDARD KOTLOVI sa horizontalnim izmenjivačima toplote

Čelični kotao VISION ECO je tropromajni toplovodni kotao jednostavne konstrukcije. Predviđen je za loženje na drva i drveni otpad ali takođe može da sagoreva I ugalj niže, srednje ili visoke kalorijske moći. Loženje kotla je jednostavno, a čišćenje i održavanje kotla pristupačno. Kotlovi se isporučuju sa već montiranom oplatom tako da je ugradnja brza i jednostavna.

Horizontalni izmenjivači toplote u kotlu su dodatno orebreni čime se postiće veća efikasnost kotla.

Kotlovi su izrađeni od kotlovskog čeličnog lima debljine 4mm, nosi CE znak kvalitetai proizveden je u skladu sa standardom SR-EN 303-5.

Rešetka u ložištu kotla je robusna i izrađena je od čeličnog liva.

Ručica na vratima kotla obezbeđuje zaštitu od nasilnog otvaranja.

Dostupno kao narudžbina na zahtev

Šifra proizvoda: 1122747 Kategorije: , ,

Sve vrste kotlova su opremljene priborom za čišćenje, pepeljarom, termometrom i sa regulatorom promaje marke Regulus.

Na mestu vrata za loženje nalazi se lim koji služi kao zaštita od direktnog plamena, a takođe u pogledu loženja koristi se kao nasipni levak.

Kotao je opremljen cevnim sigurnosnim izmenjivačem čijim se povezivanjem obezbeđuje zaštita od pregrevanja.

Korisnicima se savetuje da se u sistem ugradi termozaštitna oprema (termosigurnosni ventil) kao i antikondenzacioni termostatski ventil. Ovo su opšte inženjerske preporuke koje važe za sve vrste kotlova, a direkno se odražavaju na sigurnost, veći stepen iskorišćenja i produžavaju radni vek kotla.

Opciono, moguća je i ugradnja ventilatora sa kontrolerom.

Korpa