*Sve cene su opisnog karaktera, grejanjenaklik.rs zadrzava pravo da Vas obavesti o promeni iste
, , ,

Šukomax 100 – Shucom

1.410.000,00din

Šukomax 100 – Shucom

700-930Kw izlazna snaga / BLU1000PAB

Šukomax 100 – Shucom

700-930Kw izlazna snaga / BLU1000PAB

Kotlovi ovog tipa konstruisani su za rad sa ventilatorskim gorionicima tako da je postignut max. učinak pri korišćenju ovih kotlovskih jedinica.

U potpunosti su usklađeni sa odgovarajućim propisima, visokog kvaliteta sa maksimalnim stepenom iskorišćavanja toplotne energije. Telo kotla izrađeno je od čelika i garantuje dugotrajan eksploatacioni period.

Zavarivanje je izvedeno najsavremenijim postupcima i pažljivo kontrolisano u svim fazama izrade kotla. Obezbeđuju kvalitetniji transfer toplote, a samim tim i visok stepen iskorišćenja koji se kreće 90-92%. Sama konstrukcija kotla je takva da obezbeđuje slobodne dilatacije plamene cevi i cevnog snopa, tako da ovi kotlovi lako mogu podneti nagle promene režima pri radu grejnog sistema.

Kotao je termoizolovan sa spoljašnje strane i oplašćen limovima koji su antikorozivno zaštićeni.

Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko automatike gorionika i automatike kotla. Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu.

Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 100ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 3bar-a (za kotlove 80-300kW).

Korpa